lek. Anna Gleixner

PSYCHIATRIA, TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Lekarz psychiatra konsultujący dzieci i młodzież, pracuje w zawodzie od dwudziestu pięciu lat. Posiada drugi stopień specjalizacji w dziedzinie psychiatrii. Ukończyła pięcioletnie szkolenie podyplomowe przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w ramach Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii.

Od początku drogi zawodowej zajmuje się diagnostyką, leczeniem oraz terapią dzieci i młodzieży. Pracowała w ośrodku szkolno-wychowawczym jako kierownik i lekarz, zajmując się leczeniem i terapią czterdzieściorga dzieci z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Posiada doświadczenie w pracy lekarza i terapeuty dziennego oddziału psychiatrycznego dla dorosłych. Prowadziła terapię grupową dla młodzieży. Aktualnie prowadzi terapię dzieci i młodzieży. Systematycznie pogłębia swoją wiedzę i umiejętności lekarza i terapeuty, uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz korzystając z superwizji.
Łącząc podejście medyczne oraz terapeutyczne traktuje każdego pacjenta całościowo mając na uwadze jego indywidualną psychopatologię. Szczególnie interesuje się diagnostyką i leczeniem dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami odżywiania.


Zajmuje się leczeniem wszelakich trudności psychicznych dzieci i młodzieży.