lek. Anna Gleixner

PSYCHIATRIA, TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Lekarz psychiatra konsultujący dzieci i młodzież, pracuje w zawodzie od dwudziestu pięciu lat. Posiada drugi stopień specjalizacji w dziedzinie psychiatrii. Ukończyła pięcioletnie szkolenie podyplomowe przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w ramach Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii.

Od początku drogi zawodowej zajmuje się diagnostyką, leczeniem oraz terapią dzieci i młodzieży. Pracowała w ośrodku szkolno-wychowawczym jako kierownik i lekarz, zajmując się leczeniem i terapią czterdzieściorga dzieci z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Posiada doświadczenie w pracy lekarza i terapeuty dziennego oddziału psychiatrycznego dla dorosłych. Prowadziła terapię grupową dla młodzieży. Aktualnie prowadzi terapię dzieci i młodzieży. Systematycznie pogłębia swoją wiedzę i umiejętności lekarza i terapeuty, uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz korzystając z superwizji.
Łącząc podejście medyczne oraz terapeutyczne traktuje każdego pacjenta całościowo mając na uwadze jego indywidualną psychopatologię. Szczególnie interesuje się diagnostyką i leczeniem dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami odżywiania.

Poradnia oferuje diagnostykę i specjalistyczne leczenie w warunkach ambulatoryjnych młodzieży do lat 18 w zakresie:

-zaburzeń depresyjnych
-zaburzeń lękowych
-zaburzeń nerwicowych
-zaburzeń zachowania u dzieci (w tym ADHD)
-zaburzeń całościowych (autyzm)
-zaburzeń związanych z nieprawidłowym rozwojem psychicznym i intelektualnym dziecka (w tym zaburzenia zachowania)
-sprzężonych deficytów neurorozwojowych (w tym zaburzenia związane z padaczką dziecięcą)
-zaburzeń odżywiania się (anorexia, bulimia) 
-zaburzeń psychotycznych u dzieci i młodzieży (nie związanych z uzależnieniem)

Poradnia Psychiatryczna Dzieci i Młodzieży nie zajmuje się  leczeniem uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych.