lek. Jan Kłyś

KARDIOLOGIA, CHOROBY WEWNĘTRZNE

Od początku swojej kariery zawodowej, czyli od 8 lat, związany ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, I Oddziałem Klinicznym Kardiologii, Wrodzonych Wad serca i Elektroterapii.
Główne zainteresowania kliniczne to nieinwazyjna diagnostyka chorób sercowo – naczyniowych, posiadam duże doświadczenie w echokardiografii przezklatkowej , przezprzełykowej, przeprowadzam testy z dobutaminą, testy wysiłkowe, badania holter- EKG.
Ponadto od kilku lat związany z Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, gdzie zajmuje się opisywaniem i konsultowaniem badań.
Lekarz posiadający duże doświadczenie w diagnostyce i leczeniu niewydolności krążenia, wad zastawkowych, nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej i zaburzeń rytmu serca.
Uczestnik warsztatów echokardiograficznych organizowanych przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne za granicą (m.in. Mediolan, Wiedeń ).
Współautor prac naukowych z dziedziny kardiologii, kardiochirurgii, diagnostyki obrazowej. Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, sekcji: Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej.
Lekarz mający doświadczenie zarówno w pracy ambulatoryjnej jak i szpitalnej.

*Lekarz konsultuje pacjetów od 18 r.ż.

LEKARZ SPECJALIZUJE SIĘ W LECZENIU: