CENTRUM MEDYCZNE 311

PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ

W ramach promowania zdrowego trybu życia w naszym Centrum Medycznym działa Poradnia Medycyny Sportowej, której celem jest objęcie profesjonalną opieką osób, które chcą realizować stawiane przed sobą cele sportowe, zarówno wyczynowo jak i rekreacyjnie.

Aktywność fizyczna jest skutecznym składnikiem profilaktyki chorób. Stąd, powszechnie przyjęło się powiedzenie, że sport to zdrowie a odpowiednio dobrana aktywność fizyczna wpływa na poprawę jakości życia. Podejmowanie wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej niesie za sobą jednak pewne zagrożenia, wśród których są m.in. urazy i uszkodzenia sportowe czy przetrenowanie. Mimo regularnej aktywności ruchowej, wiele osób odczuwa różnego rodzaju dolegliwości bólowe i zmaga się z kontuzjami. Warto pamiętać, że w takiej sytuacji należy skonsultować się z lekarzem specjalistą ponieważ bagatelizowanie, z pozoru niegroźnych dolegliwości wywołanych aktywnością ruchową takich jak np. ból, mikrourazy czy przeciążenia, może skończyć się poważnym schorzeniem i koniecznością leczenia operacyjnego.

Poradnia Medycyny Sportowej w Centrum Medycznym 311 obejmuje:

 • kwalifikację do uprawiania danej dyscypliny sportowej oraz wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych u dzieci, młodzieży i zawodników do 23 roku życia
 • zlecanie okresowych badań kontrolnych osób uprawiających sport, umożliwiających wykrycie ewentualnych zmian zachodzących w organizmie pod wpływem uprawiania określonej dyscypliny sportu
 • optymalizowanie metod treningu sportowców
 • kontrole efektów stosowanych metod treningowych
 • zapobieganie kontuzjom i urazom
 • leczenie uszkodzeń ciała powstałych w wyniku uprawiania sportu
 • planowanie rehabilitacji

Centrum Medyczne 311 jest Partnerem Medycznym:

Zapraszamy do współpracy kluby sportowe na terenie całego Śląska.

Badania sportowo-lekarskie

Ocena stanu zdrowia sportowców dokonywana jest w czasie badań:

 • wstępnych (kwalifikujących do uprawiania sportu),
 • okresowych (monitorujących stan zdrowia sportowca poddanego obciążeniom treningowym)
 • kontrolnych (po przebytych poważniejszych urazach lub chorobach).

Na badania mogą zgłaszać się:

Dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia
Zawodnicy pomiędzy 21 a 23 rokiem życia.

*Osoby niepełnoletnie zgłaszają się na badania wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi.

Jak przygotować się do badania?

Na badanie należy przynieść ze sobą:

Spoczynkowy zapis EKG z opisem oraz wyniki aktualnych badań laboratoryjnych tj.

 • Morfologia krwi obwodowej 
 • OB 
 • Stężenie glukozy we krwi
 • Badanie ogólne moczu 

Dodatkowe badania, które należy mieć ze sobą w czasie pierwszego badania sportowo-lekarskiego w przypadku następujących dyscyplin sportowych:

boks, karate, kick-boxing, taekwondo, MMA (do 14 roku życia) – wymagana wcześniejsza konsultacja neurologiczna

boks, karate, kick-boxing, taekwondo, MMA (powyżej 14 roku życia) – wymagane wcześniejsze wykonanie EEG oraz konsultacja neurologiczna

płetwonurkowanie –  wcześniejsze wykonanie spirometrii

 

Stwierdzenie u Sportowca odchyleń od normy w badaniu lekarskim lub badaniach dodatkowych, a także brak wyników w/w badań uniemożliwi wydanie POZYTYWNEGO ORZECZENIA o zdolności do uprawiania sportu.

* W przypadku stwierdzenia w badaniu lekarskim lub wynikach badań dodatkowych istotnych odchyleń od normy zalecone mogą zostać kolejne badania diagnostyczne lub konsultacje a wydanie orzeczenia o zdolności do uprawiania sportu może zostać odroczone do czasu uzyskania wyników zleconych badań. W uzasadnionych przypadkach, np. stanach chorobowych wymagających hospitalizacji – orzeczony może zostać czasowy zakaz uprawiania sportu.