CENTRUM MEDYCZNE 311

PATOMORFOLOGIA - BIOPSJE CIENKOIGŁOWE

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) pod kontrolą USG to mało inwazyjna, diagnostyczna metoda pobierania materiału komórkowego przez nakłucie badanego narządu cienką igłą pod kontrolą obrazu USG. Dzięki tej metodzie z dużą skutecznością mogą być rozpoznane choroby o przebiegu zarówno łagodnym, jak i złośliwym. Zaletą jest możliwość uzyskania materiału do oceny mikroskopowej z guzów położonych głęboko wśród tkanek, w sposób mało inwazyjny, nie wymagający znieczulenia ogólnego i bez konieczności pobierania wycinka.

Jak wygląda badanie?

Patomorfolog, po zdezynfekowaniu skóry, wkłuwa igłę i obserwując jej tor na monitorze USG wprowadza ją do guzka, z którego aspiruje materiał do badania, następnie wykonuje rozmaz na szkiełku, który po opracowaniu jest poddawany diagnostyce mikroskopowej.

Biopsja jest badaniem bezpiecznym, po badaniu może powstać niewielki krwiak w miejscu wkłucia (szczególnie przy zaburzeniach krzepnięcia). Samo badanie trwa kilka minut, wynik badania jest dostępny w ciągu tygodnia.

W Centrum Medycznym 311 świadczone są odpłatnie usługi w zakresie biopsji cienkoigłowych pod kontrolą ultrasonograficzną narządów położonych powierzchownie:

  • zmian tarczycy
  • guzków i torbieli (cyst) piersi
  • ślinianek
  • węzłów chłonnych szyjnych, pachowych i pachwinowych
  • zmian w tkance podskórnej oraz w tkankach miękkich

Na badanie przyjmowani są pacjenci ze skierowaniem od lekarza dowolnej specjalności z aktualnym badaniem USG i zaznaczoną zmianą, która ma być poddana biopsji.

Istnieje możliwość odpłatnego wykonania konsultacji lekarskiej oraz badania USG na miejscu. Jeśli w wyniku konsultacji potwierdzona zostanie konieczność wykonania biopsji badanie to może być zrealizowane podczas tej samej wizyty.