dr n. med. Joanna Stanisz-Kempa

Kardiologia, Choroby wewnętrzne

Zajmuje się rozpoznaniem oraz leczeniem następujących chorób: choroba wieńcowa (choroba niedokrwienna serca), nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, miażdżyca, dusznica bolesna (dławica piersiowa), zaburzenia rytmu serca, zapalenie mięśnia sercowego, wady serca, m.in. niedomykalność zastawki mitralnej, aortalnej, zwężenie zastawki mitralnej, aortalnej, niedomykalność zastawki trójdzielnej.

Doświadczenie: Od kilkunastu lat pracownik II Oddziału Kardiologii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach. Asystent na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

*Lekarz konsultuje pacjentów od 18 r.ż.

LEKARZ SPECJALIZUJE SIĘ W LECZENIU: