lek. Piotr Jan Paul

PATOMORFOLOGIA

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wydziału lekarskiego w Zabrzu. W latach 2010-11 pracownik renomowanego instytutu onkologicznego Dana Farber Cancer Institute w Bostonie będącego akademickim szpitalem Uniwersytetu Harvard’a. Swój staż podyplomowy w latach 2011-12 odbył w Szpitalu Miejskim Nr 4 w Gliwicach by następnie w latach 2013-15 kontynuować naukę na studiach doktoranckich na Uniwersytecie w Melbourne w Australii w oddziale onkologicznym prestiżowego instytutu Sir Peter MacCallum Cancer Centre w Australii. Od 2014r. specjalizuje się w dziedzinie patomorfologii w Zakładzie Patologii Nowotworów w Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. Uczestnik licznych konferencji krajowych i zagranicznych, członek United States and Canadian Academy of Pathology (USCAP) i Polskiego Towarzystwa Patologów (PTP) oraz autor licznych publikacji naukowych. 

Informacje dodatkowe:
Pacjentów zgłaszających się na biopsję cienkoigłową prosi się o dostarczenie wyniku badania USG (lub innych wyników ostatnich badań obrazowych, na podstawie których została podjęta decyzja o skierowaniu na badanie) wraz ze skierowaniem precyzującym lokalizację zmiany. W przypadku zmian dotyczących węzłów chłonnych pomocne będzie dostarczenie wyników badań laboratoryjnych krwi takich jak: morfologia podstawowa, CRP i OB, a w przypadku zmian tarczycy: TSH, FT3, FT4 i anty-TPO, ewentualnie w przypadku posiadania, wyniki poziomu kalcytoniny, TRAb, anty-TG oraz parathormonu.